Podstawy ogrzewania indukcyjnego PDF

Nagrzewanie indukcyjne - podstawy zasady fizyczne Charakterystyka nagrzewania indukcyjnego • Wysoka temperatura przedmiotu obrabianego (w większości przypadków). • Wysoka gęstość mocy przy krótkim czasie nagrzewania (w wielu zastosowaniach). • Wysoka częstotliwość (w wielu zastosowaniach). • Źródła ciepła znajdują się wewnątrz elementu obrabianego. Induction Heating fundamentals Induction-Heating-fundamentals.pdf