odprężanie spowodowane nagrzewaniem indukcyjnym

Odprężanie przy nagrzewaniu indukcyjnym W przypadku metalu, który został przetworzony na zimno, uformowany, obrobiony skrawaniem, spawany lub cięty, może być konieczne wykonanie operacji odprężania w celu zmniejszenia naprężeń powstających podczas procesu produkcji. Nagrzewanie indukcyjne Odprężanie dotyczy zarówno stopów żelaznych, jak i nieżelaznych i ma na celu usunięcie wewnętrznych naprężeń szczątkowych generowanych przez… Czytaj więcej