Indukcyjna plazma grzewcza

indukcyjne ogrzewanie plazmowe

O indukcji plazmy ogrzewania


Plazma jest scharakteryzowana jako elektrycznie obojętne podłoże niezwiązanych dodatnich i ujemnych cząstek, z całkowitym ładunkiem około zera. Podobnie jak gaz, plazma nie ma określonego kształtu, chyba że jest zamknięta w pojemniku. Aby wygenerować plazmę, stosujemy pole elektryczne do gazu, w celu usunięcia elektronów z ich orbit wokół jąder. Stwarza to mieszankę jonów i swobodnie płynących elektronów, które dają właściwości klucza plazmowego, w tym jego przewodność elektryczną, pole magnetyczne i wrażliwość na zewnętrzne pola elektromagnetyczne.
Kluczowym wymogiem dla produkcji i utrzymania plazmy jest ciągły dopływ energii. Indukcja jest idealnym sposobem zapewnienia ciągłej energii do wytwarzania plazmy. Niektóre typowe zastosowania przemysłowe w plazmie obejmują:
  • Spawanie plazmowe
  • Cięcie metalu
  • Obróbka powierzchniowa (powlekanie plazmowe)
  • Wytrawianie w mikroelektronice
Aby wygenerować plazmę, stosujemy pole elektryczne do gazu, w celu usunięcia elektronów z ich orbit wokół jąder. Te swobodnie płynące elektrony nadają kluczowym właściwościom plazmy, w tym przewodności elektrycznej, polu magnetycznemu i wrażliwości na zewnątrz elektromagnetyczne nagrzewanie indukcyjne pola. indukcyjne ogrzewanie plazmowe