Technologia indukcyjnego formowania płyty stalowej

Technologia indukcyjnego formowania płyty stalowej

Technika ogrzewania trójkąta za pomocą płomienia gazowego służy do odkształcania blachy stalowej w konstrukcji statku. Jednak w procesie ogrzewania płomieniowego źródło ciepła jest często trudne do kontrolowania, a części nie mogą być skutecznie odkształcane. W tym badaniu opracowano model numeryczny w celu zbadania techniki nagrzewania trójkąta z bardziej kontrolowanym źródłem ciepła w postaci nagrzewania indukcyjnego o wysokiej częstotliwości oraz do analizy odkształcenia blachy stalowej w procesie nagrzewania. Aby uprościć wiele złożonych trajektorii techniki ogrzewania trójkątów, sugeruje się ścieżkę obrotową induktora, a następnie proponuje się dwuwymiarowy kołowy model doprowadzania ciepła. Analizowano przepływ ciepła i skurcz poprzeczny blachy stalowej podczas ogrzewania trójkąta ciepłem indukcyjnym. Wyniki analiz porównuje się z wynikami eksperymentów, aby wykazać dobre
umowa. Modele źródła ciepła i analizy termomechanicznej zaproponowane w tym badaniu były efektywne i wydajne do symulacji techniki ogrzewania trójkątów podczas formowania blachy stalowej w przemyśle stoczniowym.

Technologia indukcyjnego formowania płyty stalowej