Indukcyjne lutowanie i zasada lutowania

Zasada lutowania twardego i lutowniczego indukcyjnego Lutowanie twarde i lutowanie to procesy łączenia podobnych lub odmiennych materiałów przy użyciu kompatybilnego materiału dodatkowego. Spoiwa obejmują ołów, cynę, miedź, srebro, nikiel i ich stopy. Tylko stop topi się i krzepnie podczas tych procesów, łącząc się z materiałami bazowymi przedmiotu obrabianego. Spoiwo jest wciągane do… Czytaj więcej

Co to jest ogrzewanie indukcyjne?

Co to jest ogrzewanie indukcyjne?

Ogrzewanie indukcyjne jest procesem ogrzewania obiektu przewodzącego elektrycznie (zwykle metalu) przez Indukcja elektromagnetyczna, gdzie prądy wirowe (zwane prądami Foucaulta) generowane są w metalu, a opór prowadzi do nagrzewania metalu przez Joule'a. Ogrzewanie indukcyjne jest formą bezdotykowego podgrzewania, gdy prąd zmienny płynie w indukowanej cewce, zmienia się zmienne pole elektromagnetyczne wokół cewki wytwarzany jest prąd obrotowy (indukowany, prąd, prąd wirowy) w przedmiocie obrabianym (materiał przewodzący), ciepło powstaje, gdy prąd wirowy płynie wbrew oporności materiału.Podstawowe zasady ogrzewania indukcyjnego zostały zrozumiane i zastosowane do produkcji od 1920-ów. Podczas drugiej wojny światowej technologia rozwijała się szybko, aby sprostać pilnym wymaganiom w czasie wojny w celu szybkiego i niezawodnego procesu utwardzania metalowych części silnika. Niedawno nacisk na techniki lean manufacturing i nacisk na poprawę kontroli jakości doprowadziły do ​​ponownego odkrycia technologii indukcji, wraz z rozwojem precyzyjnie kontrolowanych, wszystkich półprzewodnikowych zasilaczy indukcyjnych.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Jak działa ogrzewanie indukcyjne?

An Nagrzewnica indukcyjna (dla dowolnego procesu) składa się z cewka indukcyjna (lub elektromagnes), przez który przepuszczany jest prąd zmienny o wysokiej częstotliwości (AC). Ciepło może być również generowane przez straty histerezy magnetycznej w materiałach, które mają znaczną przenikalność względną. Częstotliwość wykorzystywanego prądu przemiennego zależy od wielkości obiektu, rodzaju materiału, sprzężenia (między cewką roboczą i ogrzewanym obiektem) a głębokością wnikania. Ogrzewanie indukcyjne o wysokiej częstotliwości jest procesem stosowanym do wiązania, utwardzania lub zmiękczania metali lub inne materiały przewodzące. W wielu nowoczesnych procesach produkcyjnych ogrzewanie indukcyjne oferuje atrakcyjne połączenie szybkości, spójności i kontroli.

Co to jest aplikacje do ogrzewania indukcyjnego

Ogrzewanie indukcyjne jest szybką, czystą, nieszkodliwą formą ogrzewania, która może być używana do ogrzewania metali lub zmiany właściwości materiałów przewodzących. Cewka sama się nie nagrzewa, a efekt ogrzewania jest kontrolowany. Technologia tranzystorów półprzewodnikowych znacznie uprościła nagrzewanie indukcyjne, ekonomiczne ogrzewanie dla zastosowań obejmujących lutowanie i lutowanie indukcyjne, indukcyjną obróbkę cieplną, topienie indukcyjne, kucie indukcyjne itp.