Indukcyjne lutowanie i zasada lutowania

Zasada lutowania twardego i lutowniczego indukcyjnego Lutowanie twarde i lutowanie to procesy łączenia podobnych lub odmiennych materiałów przy użyciu kompatybilnego materiału dodatkowego. Spoiwa obejmują ołów, cynę, miedź, srebro, nikiel i ich stopy. Tylko stop topi się i krzepnie podczas tych procesów, łącząc się z materiałami bazowymi przedmiotu obrabianego. Spoiwo jest wciągane do… Czytaj więcej