co to jest złączka skurczowa indukcyjna

Opis

Co to jest złączka skurczowa indukcyjna?

Indukcyjne dopasowanie termokurczliwe jest prostą operacją polegającą na kurczeniu się lub rozszerzaniu jednego elementu na drugim w celu spowodowania interferencji i wzrostu ciśnienia, przy mechanicznym utrzymywaniu dwóch elementów razem.

Każda metoda zabezpieczania części w zespole ma unikalne zalety. W przypadku złączek skurczowych można łączyć części wykonane z dowolnego metalu: stal ze stalą, stal z miedzią, aluminium ze stalą, magnez ze stalą itp. Zwykle temperatury związane z nagrzewaniem w celu rozszerzenia są znacznie niższe, aby uniknąć struktura metalurgiczna jak przy odpuszczaniu lub topieniu. Ze względu na możliwość koncentracji naprężeń wpływ dopasowania skurczowego powinien być oceniany w krytycznych zespołach.

W praktyce operacja jest prosta, wymaga minimalnego przygotowania powierzchni, minimalnej kontroli i częstego czyszczenia po montażu. Ponieważ siła mocowania jest mechaniczna, powierzchowne utlenianie lub matowienie nie przeszkadza, co pozwala uniknąć konieczności stosowania topnika. Części zmontowane za pomocą złączki skurczowej można zdemontować przez selektywne ogrzewanie elementu zewnętrznego. Ta procedura jest szczególnie odpowiednia do nagrzewania indukcyjnego dzięki szybkiemu nagrzewaniu i dokładności, umożliwiając wymianę zużytych części lub korektę osiowania.

Ogrzewanie indukcyjne często oferuje wyjątkowe zalety w dopasowaniu skurczowym. Ogrzewanie może być zlokalizowane, zapewniając dostateczną ekspansję lokalną w celu dopasowania skurczowego bez ogrzewania całego dużego odlewu lub starannie obrobionego elementu, minimalizując odkształcenia. To szybkie, selektywne nagrzewanie ułatwia również demontaż dopasowanych skurczowo elementów, jak wspomniano powyżej. Ponadto ogrzewanie indukcyjne zapewnia bezpłomieniowy, szybki i powtarzalny proces, który można włączyć do produkcji w celu minimalnej obsługi i łatwej automatyzacji.

HLQ indukcyjne systemy grzewcze są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym do skurczania kół zębatych i pierścieni. Są również zatrudnieni przy naprawach samolotów, pociągów i ciężarówek. Nasze systemy mobilne są używane do wykonywania zadań związanych z montażem obkurczającym na platformach morskich i są coraz częściej używane do usuwania gigantycznych nakrętek i śrub w turbinach elektrowni.

Zazwyczaj metale rozszerzają się w odpowiedzi na ogrzewanie i kurczą się podczas chłodzenia. Ta odpowiedź wymiarowa na zmianę temperatury jest nazywana rozszerzalnością cieplną. Indukcyjne dopasowanie skurczowe jest tam, gdzie używamy tego efektu, aby dopasować lub usunąć części. Element metalowy jest podgrzewany do temperatury od 150 ° C do 300 ° C, co powoduje jego rozszerzenie i umożliwia włożenie lub usunięcie innego elementu. Na przykład łącząc ze sobą dwie części rury, jedna część jest podgrzewana, aż jej średnica zwiększy się na tyle, aby można ją było dopasować do drugiej części. Kiedy sąsiadujące części powrócą do temperatury otoczenia, połączenie staje się napięte i mocne - „dopasowywane skurczowo”. Podobnie, można zastosować rozszerzalność cieplną, aby poluzować połączenie przed demontażem.

Jakie są korzyści?

Sterowanie procesem, spójność, dokładność i szybkość to kluczowe zalety złączek skurczowych indukcyjnych. Indukcyjne dostarczanie ciepła jest bardzo dokładne. Ze względu na ciepło wytwarzane w elemencie, ogrzewasz tylko tę część, którą chcesz ogrzać, a nie atmosferę wokół niego. Oprócz zmniejszenia ryzyka owalności jest to energooszczędne. Dodatkowo, ponieważ indukcja wytwarza wyjątkowo równomierne, stałe ciepło, często pozwala to na użycie mniejszego ciepła. Regulacja temperatury jest dokładna z precyzyjną kontrolą czasów narastania i utrzymywania temperatury. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod ogrzewania, indukcja nie wykorzystuje otwartego ognia. Pozwala to na stosowanie złączek termokurczliwych indukcyjnych w wielu różnych zastosowaniach w środowiskach lotnych, w szczególności w zastosowaniach petrochemicznych.

Gdzie jest stosowana?

Złączki indukcyjne mogą przynieść korzyści w wielu różnych branżach i zastosowaniach. Nasze systemy nagrzewania indukcyjnego są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym do obkurczania pasowania kół zębatych, łożysk i pierścieni. Są zatrudnieni w przemyśle mechanicznym, a także przy konserwacji samolotów i pociągów. Nasze systemy mobilne są używane do zadań związanych z montażem obkurczającym na statkach i platformach przybrzeżnych i są coraz częściej wykorzystywane do mocowania i usuwania gigantycznych nakrętek i śrub w turbinach elektrowni, a także łożysk i wałów w generatorach energii wiatrowej.

Technika skurczu indukcyjnego jest powszechnie stosowana w następujących procesach:

• Montaż w kołach zębatych (koła zębate na wałach itp.)

• Osłony na sprężarki czynnika chłodniczego

• Stożki Morse'a do obrabiarek

• Wirujące części turbin.

Fives spełnia specyfikacje wszystkich rodzajów zaawansowanych technologicznie segmentów przemysłu lotniczego z procesami, które gwarantują indukcyjne dopasowanie obkurczające precyzji i nie zanieczyszczają powierzchni wewnętrznych, zwłaszcza przy montażu delikatnych części.

indukcyjne dopasowanie obkurczające