zasada elektromagnetycznego nagrzewania indukcyjnego

zasada elektromagnetycznego nagrzewania indukcyjnego

W 1831 Michael Faraday odkrył nagrzewanie indukcyjne elektromagnetyczne. Podstawy zasada nagrzewania indukcyjnego jest stosowaną formą odkrycia Faradaya. Faktem jest, że prąd przemienny przepływający przez obwód wpływa na ruch magnetyczny znajdującego się w jego pobliżu obwodu wtórnego. Wahania prądu w obwodzie pierwotnym dały odpowiedź na pytanie, w jaki sposób tajemniczy prąd jest generowany w sąsiednim obwodzie wtórnym. Odkrycie Faradaya doprowadziło do powstania silników elektrycznych, generatorów, transformatorów i urządzeń do komunikacji bezprzewodowej. Jednak jego zastosowanie nie było bezbłędne. Utrata ciepła, która ma miejsce podczas procesu nagrzewania indukcyjnego, była głównym problemem podważającym ogólną funkcjonalność systemu. Naukowcy starali się zminimalizować straty ciepła poprzez laminowanie ramek magnetycznych umieszczonych wewnątrz silnika lub transformatora.
Straty ciepła powstające w procesie indukcji elektromagnetycznej można by dzięki zastosowaniu tego prawa zamienić na produkcyjną energię cieplną w systemie ogrzewania elektrycznego. Wiele branż skorzystało z tego nowego przełomu, wdrażając nagrzewanie indukcyjne.