Utwardzanie indukcyjne to proces utwardzania materiałów za pomocą indukcji elektromagnetycznej. Polega na podgrzaniu materiału przewodzącego poprzez poddanie go działaniu zmiennego pola magnetycznego, co powoduje nagrzewanie się materiału w wyniku oporu materiału wobec przepływu prądu elektrycznego. Proces ten jest powszechnie stosowany w zastosowaniach przemysłowych do utwardzania klejów, powłok i innych materiałów.

=