Zalety ogrzewania indukcyjnego

jakie są zalety ogrzewania indukcyjnego, lutowanie, hartowanie, topienie i kucie itp.?

Dlaczego warto wybrać ogrzewanie indukcyjne nad otwartym ogniem, konwekcją, promiennikiem lub inną metodą ogrzewania? Oto krótkie podsumowanie głównych zalet, jakie oferuje nowoczesne ogrzewanie indukcyjne w stanie stałym dla szczupłej produkcji:

* Szybkie nagrzewanie

Ogrzewanie indukcyjne jest indukowany w samej części przez przemienny prąd elektryczny. W rezultacie zminimalizowane są wypaczenia, zniekształcenia i wskaźniki odrzucenia produktu. Aby uzyskać maksymalną jakość produktu, część można odizolować w zamkniętej komorze z próżnią, atmosferą obojętną lub redukującą, aby wyeliminować skutki utleniania. Tempo produkcji można zmaksymalizować, ponieważ indukcja działa tak szybko; ciepło jest wytwarzane bezpośrednio i natychmiastowo (> 2000ºF w <1 sekundę) wewnątrz części. Uruchomienie jest praktycznie natychmiastowe; nie jest wymagany cykl rozgrzewania ani schładzania. Proces nagrzewania indukcyjnego można zakończyć na hali produkcyjnej, obok maszyny do formowania na zimno lub na gorąco, zamiast wysyłać partie części do odległego obszaru pieca lub podwykonawcy. Na przykład proces lutowania twardego lub lutowniczego, który wcześniej wymagał czasochłonnego podgrzewania wsadu w trybie off-line, można teraz zastąpić ciągłym, jednoczęściowym systemem produkcyjnym.

* Spójne ogrzewanie

Nagrzewanie indukcyjne eliminuje niespójności i problemy związane z jakością
z otwartym płomieniem, ogrzewaniem palnika i innymi metodami. Po prawidłowym skalibrowaniu i skonfigurowaniu systemu nie ma żadnych podejrzeń ani zmian; wzór grzania jest powtarzalny i spójny. Dzięki nowoczesnym systemom półprzewodnikowym precyzyjna kontrola temperatury zapewnia równomierne wyniki; Moc można natychmiast włączyć lub wyłączyć. Z regulacją temperatury w zamkniętej pętli, zaawansowana indukcyjne systemy grzewcze mają możliwość pomiaru temperatury każdej części. Można ustalić określone szybkości zwiększania, wstrzymywania i zwalniania, a dane mogą być rejestrowane dla każdej części, która jest uruchamiana.

* Ogrzewanie Clean

Indukcyjne systemy grzewcze nie spalaj tradycyjnych paliw kopalnych; indukcja jest czystym, nie powodującym zanieczyszczeń procesem, który pomoże chronić środowisko. System indukcyjny poprawia warunki pracy dla pracowników, eliminując dym, ciepło odpadowe, szkodliwe emisje i głośny hałas. Ogrzewanie jest bezpieczne i wydajne, bez otwartego ognia, co zagraża operatorowi lub utrudnia proces. Materiały nieprzewodzące nie ulegają uszkodzeniu i mogą być umieszczone w pobliżu strefy grzewczej bez uszkodzeń.

*Oszczędzać energię

Masz dość zwiększania rachunków za media? Ten wyjątkowo energooszczędny proces przetwarza do 90% energii zużytej energii na użyteczne ciepło; piece wsadowe są zwykle tylko 45% energooszczędne. A ponieważ indukcja nie wymaga cyklu rozgrzewania ani chłodzenia, straty ciepła w trybie czuwania są zredukowane do absolutnego minimum. Powtarzalność i konsystencja procesu indukcyjnego sprawiają, że jest on wysoce kompatybilny z energooszczędnymi zautomatyzowanymi systemami.

Broszura HLQinduction_heating_principle

proces podgrzewania indukcyjnego

Induction_Heating_principle

zalety ogrzewania indukcyjnego
zalety ogrzewania indukcyjnego

=