Zastosowanie ogrzewania indukcyjnego w żywności

Zastosowanie ogrzewania indukcyjnego w przetwórstwie spożywczym

Ogrzewanie indukcyjne to elektromagnetyczna technologia ogrzewania, która ma kilka zalet, takich jak wysokie bezpieczeństwo, skalowalność i wysoka wydajność energetyczna. Od dawna stosowany w obróbce metali, zastosowaniach medycznych,
i gotowanie. Jednak zastosowanie tej technologii w przemyśle spożywczym jest wciąż na wczesnym etapie. Celem tego artykułu było zapoznanie się z podstawy nagrzewania indukcyjnego technologii i czynników wpływających na jej działanie oraz oceny stanu zastosowania tej technologii w przetwórstwie spożywczym. Przedstawiono również potrzeby badawcze i perspektywy rozwoju tej technologii w przetwórstwie spożywczym. Chociaż dostępnych jest kilka patentów dotyczących wykorzystania nagrzewania indukcyjnego do przetwarzania materiałów spożywczych, nadal istnieje potrzeba wygenerowania większej liczby danych naukowych na temat projektu, wydajności i efektywności energetycznej technologii nagrzewania indukcyjnego do zastosowania w różnych operacjach jednostkowych, takich jak suszenie , pasteryzacja, sterylizacja i prażenie, w przetwórstwie spożywczym. Konieczna jest optymalizacja różnych parametrów projektowych i operacyjnych, takich jak zastosowana częstotliwość prądu, rodzaj materiału wyposażenia, rozmiar i konfiguracja wyposażenia oraz konfiguracje cewek. Brakuje informacji na temat wpływu nagrzewania indukcyjnego na jakość sensoryczną i odżywczą różnych surowców spożywczych.


Potrzebne są również badania w celu porównania wydajności ogrzewania indukcyjnego i innych technologii grzewczych, takich jak:
ogrzewanie na podczerwień, mikrofale i omowe, do zastosowań w przetwórstwie żywności.

Zastosowanie nagrzewania indukcyjnego w przetwórstwie żywności i gotowaniu